48. седница Владе Републике Србије, 15. април 2021. године