29. седница Владе Републике Србије, 4. фебруар 2021. године