27. седница Владе Републике Србије, 28. јануар 2021. године