204. седница Владе Републике Србије, 26. децембар 2019. године