199. седница Владе Републике Србије, 12. децембар 2019. године