193. седница Владе Републике Србије, 28. новембар 2019. године