174. седница Владе Републике Србије, 29. август 2019. године