110. седница Владе Републике Србије, 20. новембар 2018. године