70. седница Владе Републике Србије, 5. мај 2005. године