Извештај о спроведеној јавној расправи о медијској стратегији

Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији одржана је у периоду од 31. јануара до 1. марта 2019. године.