Владa Републике Србије усвојила је на седници Закључак о сагласности за приступање Иницијативи ОЕЦД индикатора јавног идентитета, који ће допринети процени спремности и отпорности система јавног интегритета на националном нивоу у спречавању корупције, лошег управљања и лоше потрошње јавних средстава.