Влада Републике Србије усвојила је 4. августа 2017. године Стратегију превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017–2022. године са пратећим Акционим планом.

Стратегија има за циљ да обезбеди свеобухватан и континуиран одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, на тај начин што ће бити унапређен систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом.

Одлуком Владе Републике Србије од 12. октобра 2017. године основан је Савет за борбу против трговине људима. За председника Савета именован је потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић, а за чланове министар финансија Душан Вујовић, министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, министар здравља Златибор Лончар и министар правде Нела Кубуровић.

Основна улога овог савета јесте да дефинише националну политику борбе против трговине људима, предлаже мере, прописује и усваја стратешке и свеопште циљеве у борби против трговине људима. Одлука о образовању Савета за борбу против трговине људима

 

Председник Савета: Небојша Стефановић, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова

Чланови Савета: Синиша Мали, министар финансија

Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја

Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Златибор Лончар, министар здравља

Нела Кубуровић, министар правде

 

Активности Савета за борбу против трговине људима

Министар унутрашњих послова и председник Савета за борбу против трговине људима Небојша Стефановић одржао је 7. децембра 2017. године прву седницу Савета, на којој су представљене активности и резултати који су до сада остварени у погледу спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017–2022.

На састанку је указано на то да су успостављени институционални капацитети за системски одговор друштва на проблем трговине људима.

Поред усвајања Стратегије у августу 2017. године и формирања Савета за борбу против трговине људима, именован је и национални координатор за борбу против трговине људима, формирана посебна радна група која ће спроводити и пратити задатке предвиђене Стратегијом, као и Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима.

Стефановић је најавио да ће убрзо бити формирана интерресорна радна група, коју ће чинити представници МУП-а, Министарства правде, тужилаштава и других релевантних државних органа, у циљу унапређења проактивног система откривања случајева трговине људима и ефикаснијег процесуирања починилаца кривичног дела и борбе против трговине људима.

На састанку је закључено да ће у наредном периоду посебна пажња бити усмерена и на унапређење система идентификације, заштите, помоћи и подршке жртвама трговине људима, као и на јачање капацитета Центра за заштиту жртава трговине људима.

Такође, наставиће се са пружањем подршке и јачањем капацитета локалних тимова за борбу против трговине људима, чији је задатак превентивно деловање, препознавање и заштита жртава трговине људима, унапређење сарадње релевантних институција и организација цивилног друштва на локалном нивоу и промоција људских права.

На седници Савета усвојен је и симбол Републике Србије против трговине људима.

 

Закључци Савета за борбу против трговине људима са друге седнице одржане 25. јануара 2019. године:

1. Закључак и препоруке Групe експерата за сузбијање трговине људима – ГРЕТА

2. Закључак и препоруке Интерресорне радне групе

3. Закључак - Усвајање Стандардних оперативних процедура

4. Стандардне оперативне процедуре за поступање са жртавама трговине људима

5. Индикатори трговине људима - Канцеларије за дрогу и криминал Уједињених нација

6. Индикатори трговине људима - Међународне организације рада - одраслих - ради радне експлоатације

7. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за полицију

8. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за социјалну заштиту - деца

9. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за социјалну заштиту - одрасли

10. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима – образовање

 

Закључци Савета за борбу против трговине људима са седнице одржане 7. децембра 2017. године:

Закључак први

Закључак други

Закључак трећи

 

Корисни линкови:

Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије

 

ВЕСТИ

25. јануар 2019. године: Усвојене оперативне процедуре за поступање са жртвама трговине људима

18. октобар 2018. године: Ухапшена једна особа због трговине људима

30. јул 2018. године: Обележен Светски дан борбе против трговине људима

5. јун 2018. године: Успешна борба државе против трговине људима

17. мај 2018. године: Ухапшено осам особа због кријумчарења људи

8. мај 2018. године: Посебна пажња усмерена на борбу против кријумчарења људи

30. април 2018. године: Ухапшене три особе због трговине људима