Влада Републике Србије усвојила је 4. августа 2017. године Стратегију превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017–2022. године са пратећим Акционим планом.

Стратегија има за циљ да обезбеди свеобухватан и континуиран одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, на тај начин што ће бити унапређен систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом.

Одлуком Владе Републике Србије од 12. октобра 2017. године основан је Савет за борбу против трговине људима.

Основна улога овог савета јесте да дефинише националну политику борбе против трговине људима, предлаже мере, прописује и усваја стратешке и свеопште циљеве у борби против трговине људима. 

 

Одлука о образовању Савета за борбу против трговине људима

 

Активности Савета за борбу против трговине људима

На првој седници Савета, која је одржана 7. децембра 2017. године, представљене су активности и резултати који су до сада остварени у погледу спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017–2022.

На састанку је указано на то да су успостављени институционални капацитети за системски одговор друштва на проблем трговине људима.

Поред усвајања Стратегије у августу 2017. године и формирања Савета за борбу против трговине људима, именован је и национални координатор за борбу против трговине људима, формирана посебна радна група која ће спроводити и пратити задатке предвиђене Стратегијом, као и Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима.

Такође, најављено је и формирање интерресорне радне групе, коју ће чинити представници МУП-а, Министарства правде, тужилаштава и других релевантних државних органа, у циљу унапређења проактивног система откривања случајева трговине људима и ефикаснијег процесуирања починилаца кривичног дела и борбе против трговине људима.

На састанку је закључено да ће у наредном периоду посебна пажња бити усмерена и на унапређење система идентификације, заштите, помоћи и подршке жртвама трговине људима, као и на јачање капацитета Центра за заштиту жртава трговине људима.

Поред тога, наставиће се са пружањем подршке и јачањем капацитета локалних тимова за борбу против трговине људима, чији је задатак превентивно деловање, препознавање и заштита жртава трговине људима, унапређење сарадње релевантних институција и организација цивилног друштва на локалном нивоу и промоција људских права.

На седници Савета усвојен је и симбол Републике Србије против трговине људима.

 

Закључци Савета за борбу против трговине људима са друге седнице одржане 25. јануара 2019. године:

1. Закључак и препоруке Групе експерата за сузбијање трговине људима – ГРЕТА

2. Закључак и препоруке Интерресорне радне групе

3. Закључак - Усвајање Стандардних оперативних процедура

4. Стандардне оперативне процедуре за поступање са жртавама трговине људима

5. Индикатори трговине људима - Канцеларије за дрогу и криминал Уједињених нација

6. Индикатори трговине људима - Међународне организације рада - одраслих - ради радне експлоатације

7. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за полицију

8. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за социјалну заштиту - деца

9. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за социјалну заштиту - одрасли

10. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима – образовање

 

Закључци Савета за борбу против трговине људима са седнице одржане 7. децембра 2017. године:

Закључак први

Закључак други

Закључак трећи

 

Корисни линкови:

Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије

 

ВЕСТИ

25. јануар 2019. године: Усвојене оперативне процедуре за поступање са жртвама трговине људима

18. октобар 2018. године: Ухапшена једна особа због трговине људима

30. јул 2018. године: Обележен Светски дан борбе против трговине људима

5. јун 2018. године: Успешна борба државе против трговине људима

17. мај 2018. године: Ухапшено осам особа због кријумчарења људи

8. мај 2018. године: Посебна пажња усмерена на борбу против кријумчарења људи

30. април 2018. године: Ухапшене три особе због трговине људима