84. седница Владе Републике Србије, 12. октобар 2023. године