179. седница Владе Републике Србије, 18. јануар 2007. године