70. седница Владе Републике Србије, 29. јул 2021. године