57. седница Владе Републике Србије, 20. мај 2021. године