46. седница Владе Републике Србије, 8. април 2021. године