44. седница Владе Републике Србије, 1. април 2021. године