42. седница Владе Републике Србије, 25. март 2021. године