36. седница Владе Републике Србије, 4. март 2021. године