260. седница Владе Републике Србије, 12. јун 2020. године