192. седница Владе Републике Србије, 21. новембар 2019. године