157. седница Владе Републике Србије, 6. јун 2019. године