124. седница Владе Републике Србије, 27. децембар 2018. године