109. седница Владе Републике Србије, 16. новембар 2018. године