187. седница Владе Републике Србије, 30. децембар 2015. године