Министарка заштите животне средине у Влади Републике Србије Ирена Вујовић обишла је новоизграђену трансфер-станицу са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави – Центар за сакупљање и сепарацију комуналног отпада.