Фотографије које илуструју размере терора којим су били изложени припадници српске националности и осталог неалбанског становништва током мартовских немира на Косову и Метохији.