Због великог интереса особа са Косова и Метохије чија је непокретна и покретна имовина уништена или оштећена после 10. јуна 1999. године, Координациони центар за Косово и Метохију је на свом сајту www.kc.gov.yu објавио комплетне податке о процедури подношења тужби за надокнаду штете.