Министарство заштите животне средине Владе Републике Србије обезбедило је нову опрему за сакупљање и рециклажу отпада, у виду контејнера и канти, којa ће бити додељенa јавно-комуналним предузећима у 34 града и општине.