Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике Србије Томислав Момировић и генерални директор ,,Инфраструктуре железнице Србије'' Небојша Шурлан потписали су данас, у име Владе, Уговор о реконструкцији и модернизацији железничке пруге Суботица–Хоргош–граница са Мађарском.