Помоћник министра правде у Влади Републике Србије Чедомир Бацковић истакао је данас да је суштина новог Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) да се заштите подаци о личности, као и да грађани знају ко сакупља личне податке, како их обрађује и шта са њима ради.