Влада Републике Србије отворила је девизне и динарске рачуне на које грађани и правна лица могу уплаћивати новчану помоћ за Косово и Метохију.