Влада Републике Српске званично је обавестила Координациони центар за Косово и Метохију да је донела одлуку о додели материјалне помоћи прогнаном српском становништву са Косова и Метохије и доставила Центру њену спецификацију.