105. седница Владе Републике Србије, 8. фебруар 2024. године