98. седница Владе Републике Србије, 25. децембар 2023. године