62. седница Владе Републике Србије, 29. јун 2023. године