16. седница Владе Републике Србије, 19. јул 2007. године