9. седница Владе Републике Србије, 14. јун 2007. године