162. седница Владе Републике Србије, 6. октобар 2022. године