111. седница Владе Републике Србије, 28. јануар 2022. године