108. седница Владе Републике Србије, 17. јануар 2022. године