107. седница Владе Републике Србије, 13. јануар 2022. године