94. седница Владе Републике Србије, 25. новембар 2021. године