86. седница Владе Републике Србије, 21. октобар 2021. године