80. седница Владе Републике Србије, 16. септембар 2021. године