68. седница Владе Републике Србије, 9. јул 2021. године