54. седница Владе Републике Србије, 12. мај 2021. године