8. седница Владе Републике Србије, 26. новембар 2020. године