284. седница Владе Републике Србије, 22. октобар 2020. године